اهداف کارگاه آموزشی:

  • همیاری در شکل گیری یک پلتفرم بومی شهر هوشمند جهت توسعه و پیاده سازی در کلانشهرهای ایران

 

سرفصل های کارگاه آموزشی؛

  • معرفی الگوها و تجربیات جهانی شهر هوشمند
  • معرفی پلتفرم های جهانی مطرح در حوزه شهر هوشمند
  • معرفی نظرات خبرگان داخلی (مدیران و کارشناسان) شهر هوشمند
  • معرفی پلتفرم بومی شهر هوشمند
  • ارایه پیشنهادها و توصیه های مدیریتی، اجرایی و فنی به مدیران شهری

 

مدرسان دوره:

  • محمدرضا میرزاامینی؛ مدیر واحد عملیات الکترونیک (توسن سها) – پیشین: مدیر عامل اندیشگاه شریف

 

تاريخ برگزاري کارگاه آموزشی

  • چهارم دیماه نود و شش

 

هزینه ثبت نام کارگاه آموزشی:

  • ثبت نام آزاد:                 5/000/000 ریال
  • ثبت نام دانشجویی:       2/500/000 ریال