اهداف کارگاه آموزشی:

  • آشنایی کشاورزی شهری ، فناوری های جدید در کشاورزی شهری ، ربات های کشاورزی شهری

 

سرفصل های کارگاه پیشنهادی:

  • کشاورزی شهری  و روند آن در جهان
  • فناوری های کشاورزی شهری
  • فناوری اطلاعات و کشاورزی شهری
  • آینده کشاورزی شهری

مدرسان دوره

  • علی سرافرازی؛ استاد دانشگاه تهران
  • کاووس نگینی؛ مدیر عامل شرکت زمین هوشمند آینده ( با ماموریت کشاورزی هوشمند )

 

تاریخ برگزاری کارگاه آموزشي:

  • چهارم دیماه نود و شش

 

هزینه ثبت نام کارگاه آموزشی:

  • ثبت نام آزاد:                 5/000/000 ریال
  • ثبت نام دانشجویی:       2/500/000 ریال