اهداف کارگاه آموزشي:

 • معرفی رویکردهای مختلف به شهرهای هوشمند در اروپا و آسیا
 • معرفی یک مفهوم جدید در شهرهای هوشمند تحت عنوان شهر داده محور
 • تبیین نقش بیگ دیتا در شهرهای هوشمند

 

سرفصل های کارگاه آموزشی:

 • شهر هوشمند؛ مفاهیم و رویکردها
 • شهر هوشمند از منظر جامعه فیزیکی-سایبری
 • معرفی شهر هوشمند به عنوان یک شهر داده محور
 • مقایسه شهرهای هوشمند اروپایی و آسیایی
 • معرفی تجارب موفق شهرهای داده محور در جهان(مطالعه موردی: شهر آمستردام هلند)

 

مدرس دوره:

 • مصطفی امینی؛ مدیر کسب و کار شرکت ایرانیان نت

 

تاریخ برگزاری کارگاه آموزشي:

 • سوم و چهارم دیماه نود و شش

 

هزینه ثبت نام کارگاه آموزشی:

 • ثبت نام آزاد:                               3/000/000 ریال
 • ثبت نام دانشجویی:                    1/500/000 ریال