دکتر علی پیران نژاد

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

موضوع سخنرانی:

توانمندسازی دیجیتالی شهروندان، حلقه مفقوده پروژه های دولت الکترونیک(حکمرانی الکترونیک)


آقای سیامک قاجار

وکیل پایه یک دادگستری

موضوع سخنران:

مروری بر بنیان‌های نظری حقوق فضای سایبر


آقای دکتر احمد خونساری

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

موضوع سخنرانی:

بروزرسانی اتکاپذیر و کارامد در شبکه های نرم افزار محور


دکتر فرداد زند

مشاور ارشد استراتژی و کسب و کار 

موضوع سخنرانی

پیاده سازی تفکر پلتفرمی در قالب شهرسازی نوین City-as-a-Platform

 
 


جناب آقای دکتر کیوان برنا

مدیر گروه علوم کامپیوتر دانشگاه خوارزمی

موضوع سخنرانی:

شهر هوشمند، شهروند الکترونیک، امن‌سازی محتوی توسط الگوها و الگوریتم های ریاضی


دکتر علی اکبر صفوی

استاد دانشگاه شیراز

موضوع سخنرانی:

جنبه های اقتصادی پزشکی از راه دور

 

 


دکتر فاطمه قاسمی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

موضوع سخنرانی:

 Towards Verification and Validation of Communication Protocols for Internet of Things


دکتر حمیدرضا احمدیان

مدیرکل نوآوری و سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

موضوع سخنران:

الزامات آموزش شهروند مجازی