مهندس مرتضی پرهیزکار

مشاور رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران

دکتر کامبیز بدیع

معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

دکتر محمدرضا پورعابدی

معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

دکتر علیرضا شاهپری

رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور

دکتر سید فرهنگ فصیحی

معاون برنامه ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

دکتر ناصر معصومی

عضو هیأت علمی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

 

دکتر مهدی بینا

مشاور فناوری های نوین فاوا ریاست جمهوری و مدیر پروژه دولت هوشمند مرکز گسترش فناوری اطلاعات ایران

دکتر علیرضا ماهیار

مشاور فناوري اطلاعات سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار

دکتر حمیدرضا صادق محمدی
معاون پژوهشی و آموزشی جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت

دکتر بهزاد دوران
معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

مهندس مصطفی کاظمی

معاون اجرایی دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

 

دکتر فرید احمدی

مشاور ارشد رئیس صندوق کارآفرینی امید ریاست جمهوری

دکتر حمیدرضا احمدیان

مدیرکل نوآوری و سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

دکتر تیمور مرجانی

رئیس پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران