خواهشمند است هزینه ثبت نام را از طریق درگاه اینترنتی سایت پرداخت نموده در غیر اینصورت به شماره حساب ذیل واریز نموده و به همراه فرم ثبت نام به دبیرخانه کنفرانس ارسال فرمایید.

(لطفا پس از ارسال فکس یا ایمیل حتماً از دریافت کامل و خوانای اطلاعات اطمینان حاصل فرمایید.)

شماره حساب 135854468، بانک تجارت ،  به نام سازمان جهاددانشگاهی واحد تهران

کد شبا : 130180000000000135854468 IR

نکات مهم:

  • حضور در کنفرانس منوط به پرداخت قطعی هزینه می باشد.
  • هر فرد یا سازمانی مجاز به استفاده از یک مورد از تخفیفات می باشد.
  • سازمانها جهت سهولت در امر ثبت نام حتما از فرم ثبت نام گروهی استفاده نمایند.
  • ثبت نام کنندگان در صورت قطعی بودن جهت حضور در کنفرانس مبالغ خود را پرداخت نمایند و با توجه به واریز مبالغ به حساب دانشگاه عودت وجه پس از انصراف مقدور نمی باشد.
  • سازمانها و شرکت ها جهت ثبت نام گروهی بیش از 10 نفر جهت دریافت میزان تخفیفات  می توانند با دبیرخانه کنفرانس تماس حاصل فرمایند.