تقویم-کنفرانس

دانلود

ثبت-نام

سازمان-کنفرانس

ارسال-مقاله

عضویت در خبرنامه الکترونیکی سومین کنفرانس ملی شهر سایبری ( دریافت آخرین اخبار کنفرانس)

ضرورتهای ایجاد شهرسایبری


  • فراهم آوردن خدمات اينترنت با كيفيت و سرعت بالا براي شهروندان.
  • فراهم آوردن بسترهای آموزشی الکترونیکی متفاوت و محيط آموزشی مادام­العمر و افزاش سطح آگاهی عمومی.
  • دسترسی ۲۴ ساعته به خدمات شهری و برخورداری از شهری بيست و چهار ساعته.
  • ارائه خدمات يك مرحله­ای به شهروندان و ایجاد درآمد ثابت شهری با بوجود آمدن يك سيستم باثبات گردش پول در جامعه.
  • تقويت رقابت تجاری شهر و ايجاد فرصتهای تجاری بيشتر با توسعه تجارت الكترونيك.
  • كاهش ترافيك شهر با توجه به كاربرد اينترنت در فعاليت­های شهری شهروندان و صرفه­ جويی در وقت و انرژی.
  • همسوسازی سرمايه­ گذاري­ها با نيازهای شهروندان و شهر و افزايش نظم در فعاليت­هاي شهر با استفاده از سيستم اطلاعاتي جامع.
  • جلوگيری از سرمايه­ گذاری بيشتر روی روش­های قديمی اداره شهر و ايجاد زيرساخت لازم براي توسعه آتی شهر.

uni-shahid-beheshti

uni-sanati-esefahan

uni-azad

uni-amir-kabir

uni-allameh

nahad-riasat-jomhori

 

uni-ferdosi-mashad

uni-esefahan

uni-beinol-ghazvin

uni-azzahra

uni-tabriz

uni-shiraz